Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim

Numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,
 pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). 

https://brpd.gov.pl/2022/03/07/w-kazdy-poniedzialek-dyzur-prawnika-specjalisty-do-spraw-uchodzcow-i-cudzoziemcow/